شهر هوشمند چیست؟ چگونه یک شهر هوشمند می‌شود؟

منتشر شده در ارسال دیدگاهمنتشر شده در وبلاگ

در سالیان اخیر، «شهر هوشمند» به بیش از یک واژه‌ی باب روز تبدیل شده است. در واقع، با رشد اینترنت اشیا شهرهای بیشتری در جهان‌مان، هوشمندتر از گذشته شده‌اند. با […]