کارگاه آموزشی ارتباط موثر(2)

منتشر شده در ارسال دیدگاهمنتشر شده در خبر

مدرس: امیرافشار کرجی. بیشتر ما تصور می‌کنیم ارتباط یک استعداد ذاتی در زمینه صحبت کردن و گوش دادن به دیگران است. این کارگاه اطلاعات شرکت‌کنندگان در مورد ارتباط را فراخوانی، […]

کارگاه مهارت تفکر خلاق در اکوسیستم کارآفرینی

منتشر شده در ارسال دیدگاهمنتشر شده در خبر

مدرس: علیرضا جعفر. عامل اصلی موفقیت کارآفرینان و نوآوران، تفکر به شیوه‌ای متفاوت از دیگران است. در این کارگاه تلنت‌ها با مکانیسم‌های بازی‌گونه یاد می‌گیرند که چه‌طور خلاقانه و از […]

کارگاه آموزشی ارتباط موثر(1)

منتشر شده در ارسال دیدگاهمنتشر شده در خبر

مدرس: امیرافشار کرجی. بیشتر ما تصور می‌کنیم ارتباط یک استعداد ذاتی در زمینه صحبت کردن و گوش دادن به دیگران است. این کارگاه اطلاعات شرکت‌کنندگان در مورد ارتباط را فراخوانی، […]