کارگاه مهارت تفکر خلاق در اکوسیستم کارآفرینی

منتشر شده در ارسال دیدگاهمنتشر شده در خبر

مدرس: علیرضا جعفر. عامل اصلی موفقیت کارآفرینان و نوآوران، تفکر به شیوه‌ای متفاوت از دیگران است. در این کارگاه تلنت‌ها با مکانیسم‌های بازی‌گونه یاد می‌گیرند که چه‌طور خلاقانه و از […]