لیست تعرفه فضای کار اشتراکی مرکز فناوری‌های هوشمند شهری

فریلنسر

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه
 • 3 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: صندلی غیرثابت
 • بدون لاکر
 • بدون دوره آموزشی
 • امکانات رفاهی
100 هزار تومان ماهانه ثبت درخواست

فریلنسر

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه هر نفر
 • 12 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: میز ثابت 4 نفره
 • دارای لاکر
 • بدون دوره آموزشی
 • امکانات رفاهی
500 هزار تومان ماهانه ثبت درخواست

استارت‌آپ

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه
 • 3 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: صندلی غیرثابت
 • بدون لاکر
 • دوره‌های آموزشی
 • امکانات رفاهی
100 هزار تومان ماهانه ثبت درخواست

استارت‌آپ

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه هر نفر
 • 16 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: میز ثابت 4 نفره
 • دارای لاکر
 • دوره‌های آموزشی
 • امکانات رفاهی
450 هزار تومان ماهانه ثبت درخواست

مهمان استارت‌آپ‌های مستقر

 • 1 گیگ اینترنت روزانه
 • بدون اتاق جلسه
 • فضای کار: صندلی
 • بدون لاکر
 • بدون دوره آموزشی
 • امکانات رفاهی
10 هزار تومان روزانه ثبت درخواست