مرکز فناوری‌های هوشمند شهری
startup

استارت‌آپ (انفرادی)

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه
 • 3 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: صندلی غیرثابت
 • بدون لاکر
 • دوره‌های آموزشی
 • امکانات رفاهی

125 هزار تومان ماهانه

استارت‌آپ (تیمی)

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه هر نفر
 • 16 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: میز ثابت 4 نفره
 • دارای لاکر
 • دوره‌های آموزشی
 • امکانات رفاهی

500 هزار تومان ماهانه

فریلنسر (انفرادی)​

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه
 • 3 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: صندلی غیرثابت
 • بدون لاکر
 • بدون دوره آموزشی
 • امکانات رفاهی

125 هزار تومان ماهانه

فریلنسر (تیمی)​

 • 10 گیگ اینترنت ماهانه هر نفر
 • 12 ساعت اتاق جلسه ماهانه
 • فضای کار: میز ثابت 4 نفره
 • دارای لاکر
 • بدون دوره آموزشی
 • امکانات رفاهی

500 هزار تومان ماهانه