فراخوان پذیرش مرکز فناوری‌های هوشمند شهری

منتشر شده در ارسال دیدگاهمنتشر شده در خبر

مرکز فناوری‌های هوشمند شهری وابسته به مرکز رشد پارک علم و فناوری شریف با حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی آماده خدمات رسانی […]