سیمای مهندسی یکتای ارتباطات

منتشر شده در

بخش اینترنت اشیاء شرکت سیمای مهندسی یکتای ارتباطات، یک شرکت خصوصی در مقیاس سازمانی می‌باشد که راه حل هایی را برای اتصال، نظارت و مدیریت انرژی و دارایی در زیرساخت های از راه دور را فراهم می کند. با استفاده از IoT، می توانید به طور مرکزی و اتوماتیک از عملیات تجاری و انرژی هوشمندانه استفاده کنید، سلامت دارایی را مدیریت کنید، حمل و نقل را بهینه کنید و محیط کسب و کار خود را از راه دور ایمن نگه دارید و کنترل کنید.